ТРЗ

Предлага услуги, които са съобразени със законодателството в тази област и изискванията на клиентите

  • поддържане на личен състав за работещите във фирмата;
  • изготвяне на договори – трудови и за управление и контрол и декларирането им;
  • изготвяне на месечни заплати, изчисляване на болнични, допълнителни възнаграждения, отпуски, ДДФЛ, здравни и социални осигуровки;
  • изготвяне на декларации за осигурените лица и представянето им в НАП;
  • изготвяне на удостоверения на работниците за трудов стаж, за получаване на кредити и други;
  • обработка и заверка на осигурителни книжки;
  • консултации по трудово и осигурително право;
Начало