Клиенти

Наши клиенти са водещи български и чуждестранни компании в следните браншове:

 • строителство
 • хранително-вкусова промишленост
 • текстилна индустрия
 • поддържане и изграждане на пътна мрежа
 • асемблиране на стъклена мозайка
 • биомашиностроене
 • производство на опаковъчни материали
 • производство на мотокари
 • търговия
 • производство на фуражи
 • лизингова дейност
 • шивашка промишленост
 • селско стопанство
Начало