За контакти

Адрес: 4000 Пловдив, бул. Христо Ботев 92 В

РИЛОН ЦЕНТЪР етаж 3, тяло С

Тел.: 032 65 51 30; 032 53 95 35
ТРЗ:
032 53 96 98; 032 53 92 98
Счетоводство:032 53 98 30;  032 53 98 20;  032 53 98 50
Факс:032 39 94 86

Е-mail: vuzunova@mail.bgЛица за контакт:

Управител:
Валентина Узунова – Регистриран одитор
Тел.: 032 53 95 35

Офис мениджъри:
Надежда Нечева и Весела Узунова

Начало