Данъчни услуги

Работещите в отдела се занимават с всички аспекти на данъчното и осигурително законодателство и услугите, които предлагат обхващат:

  • консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство;
  • консултации и разяснения по промени в данъчното законодателство;
  • съдействие при изготвяне и представяне на документи за данъчни проверки;
  • изготвяне на възражения по ДОА;
  • данъчно планиране;
  • прилагане на международни спогодби СИДДО.
Начало